آدرس دفتر

  • تهران منطقه صنعتی شورآباد (60 متری امام حسین )
  • info@bbmchemical.com
  • 77888564(21)98+

پینترست

لیست اجتماعی

Blog Single

اورتو زائیلین

اورتو زائیلین  (O-Xylene)

یک ترکیب آلی آروماتیک است با فرمول شیمیایی (C8H10)
اورتوزایلین برای ساخت پلاستی سایزرها، داروها، سموم دفع آفات، رنگ و فتالئیک انیدرید مورد استفاده قرار می گیرد.

پیام بگذارید

تماس با ما
77337011(21)98+